Kostnaden inte längre något hinder för tandundersökning

En fokusgruppsundersökning som Försäkringskassan lät göra våren 2011 visade att bland 20-29 åringar är det många som inte vill betala för en basundersökning då det upplevs som slöseri med pengar om tänderna visar sig vara friska. Man föredrar istället att vänta tills det på riktigt gör ont i tänderna, och tror sig spara pengar på denna väntan. Långsiktigt är denna kalkyl långt ifrån säker, då tandläkaren vid en undersökning kan upptäcka ett fel innan det blivit allvarligt och med mindre medel kan åtgärda exempelvis karies. Med tandvårdsbidraget försvinner även det kortsiktiga sparandet, då tandvårdsbidraget stora delar av kostnaden för undersökningen. Det finns alltså inte längre någon anledning att låta bli eller skjuta upp sin tandläkarundersökning hos tandläkaren.

Tandläkarundersökningen är kort, enkel och smärtfri
Många, både unga och gamla, är rädda för borren hos tandläkaren. Ofta är det minnen från när man var liten som sitter kvar. Under en tandläkarundersökning borrar aldrig tandläkaren, utan syftet är bara att se hur dina tänder mår. Tandläkaren eller tandhygienisten kontrollerar din tandhälsa, och börjar med att med hjälp av en spegel och en krok gå igenom tand för tand för att se om någon av tänderna drabbats av karies. Tandläkaren eller tandhygienisten går också igenom närliggande ben, tandkött, käkleder och slemhinnor – allt i syfte att kontrollera din tandhälsa. Efter genomförd basundersökning föreslår tandläkaren eller tandhygienisten åtgärder om det finns några problem, och kommer i samrådan med dig som patient fram till en lämplig behandling. En tandläkarundersökning brukar ta mellan 20 och 30 minuter. Boka din tandläkarundersökning idag!